Prečo CrossFit

Pretože je revolúciou vo svete fitnes! Jeho tvorcom je Greg Glassman a vznikol v USA. Obsahuje konštantne variabilné funkčné cvičenia vykonávané v relatívne vysokej intenzite. Jeho cieľom nie je byť najlepší v jedinej disciplíne, ale byť dobrým vo všetkých. Tak, aby bolo možné prekonať akúkoľvek prekážku, ktorú pred vás postavia.

CrossFit je nový silový a kondičný program vyvinutý pre každého tak, aby mu pomáhal získať všeobecnú kondíciu, na základe ktorej je následne schopný lepšie čeliť akejkoľvek výzve. Funguje jednoducho - kombinuje prvky vzpierania, gymnastické cvičenia a tzv. „kardio" pri vysokej intenzite v relatívne krátkom čase. Pomocou nich prispieva k zvyšovaniu celkovej fyzickej kondície.

Dôležité je, že človek nepotrebuje k tréningu žiadne stroje, pretože sa sám vďaka CrossFit-u strojom stáva. Pomocou vysokého nasadenia, odhodlanosti a pravidelnosti výkon rastie - a teda človek napreduje. Na každom tréningu na neho čaká výzva v podobe WOD (workout of the day) tréningu dňa, ktorého absolvovanie v skupine ďalších ľudí je ozajstným zážitkom. Každý tu pochopí, že svoje hranice má ďalej, ako si myslel.

CrossFit nie je len tréning

V CrossFit-e nejde len o silový a kondičný program, ale zároveň v ňom nájdete životný štýl a komunitu ľudí, idúcu rovnakou životnou cestou. Silná komunita znamená spoločnú motiváciu, súťaženie, podporu, skúsenosti, zážitky, pravidelnosť a teda vytvára úžasnú oporu pre úspešné CrossFit pôsobenie.
 
Neoddeliteľnou súčasťou CrossFit-u je aj zdravá životospráva, ktorá je základom pre plnohodnotný život a výkon. Základom stravy je málo karbohydrátov, veľa zeleniny, mäsa, zdravých tukov a ovocia.
 
Program CrossFit je životný štýl, ktorý ľudí motivuje hýbať sa a teda robiť to, k čomu bol človek stvorený - pohyb. Motivuje ich napredovať v ich slabých stránkach a zdokonaľovať ich silné stránky a teda zlepšovať svoje osobné výkony a rekordy. Ženy a muži rôzneho veku majú konečne možnosť robiť pohyb tak, aby ich bavil.
 
Pre úspech v CrossFit-e, teda zvýšenie svojich výkonov, je potrebné pravidelne trénovať. Odporúčame 2 – 5x týždenne.
 

12/2013
ikonka mobil
0918 964 525
ikonka domcek
1st CF camp Banská Bystrica
Starohorská 1
ikonka facebook
Copyright © 2017 Base Gym Banská Bystrica.
Všetky práva vyhradené.
CrossFit je registrovaná ochranná známka. Na našej stránke je značka "CrossFit" použitá na základe zákona o ochranných známkach 506/2009 Z.z., § 14 ods. 1 a to na účely bližšej špecifikácie služby, ktorú ponúkame.

Grafika murgasova.eu
Webdesign ZM Design