Cenník

prvý vstup zadarmo

 Cenník:

  • 5€ Tréning Crossfit
BaseGym pernamentky - A2-page-001Z mesačnej permanentky GOLD je možné získať zľavu 10€ v prípade:

  • Ak sa atlét/atlétka zúčastní športového podujatia ako súťažiaci/-a za tím BaseGym Banská Bystrica, v tričku BaseGym a fotografiu z podujatia bude zdieľať na svojom Facebooku, alebo Facebooku BaseGym. V takomto prípade platí zľava na obdobie nasledujúceho 1 mesiaca. Pokiaľ sa atlét/-ka umiestni na stupni víťazov, získa od nás špeciálnu prémiu.
  • Ak sa atlét/atlétka zúčastní športového podujatia organizovaného BaseGym Banská Bystrica ako DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA a pomôže pri príprave a realizácii akcií (v rozsahu min. 8 hod.). V takomto prípade platí zľava na obdobie 1 mesiaca.
Pri študentskej zľave je potrebné preukázať sa platnou ISIC kartou. Cena jednorazového vstupu na ISIC je 4€.
Tešíme sa na Tvoju návštevu!


Náš Gym je monitorovaný kamerovým systémom-
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ: Občianske združenie Telocvičňa pre zábavu Base for Fun Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Starohorská 1,
97411 Banská Bystrica, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , +421 918 964 525 ;Účel spracovania: monitorovanie úžitkových priestorov za
účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov prevádzkovateľa a iných osôb; Právny
základ spracúvania: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov;
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov
prevádzkovateľa a iných osôb; Príjemcovia/Kategórie príjemcov:prevádzkovatelia strážnej služby, orgány činné v trestnom
konaní, nájomcovia;Doba uchovávania: 15 dní;Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii:Nevykonáva sa;Práva dotknutej osoby: právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie,
obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
ikonka mobil
0918 964 525
ikonka domcek
1st CF camp Banská Bystrica
Starohorská 1
ikonka facebook
Copyright © 2019 Base Gym Banská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.
CrossFit je registrovaná ochranná známka. Na našej stránke je značka "CrossFit" použitá na základe zákona o ochranných známkach 506/2009 Z.z., § 14 ods. 1 a to na účely bližšej špecifikácie služby, ktorú ponúkame.

Grafika murgasova.eu
Webdesign ZM Design