Battle of Urpín 2018

Športové podujatie,
ktoré od roku 2011 spája všetkých nadšencov CrossFit-u. Organizované miestnym BaseGym-om.
Battle of Urpin je zárukou kvality.

9.6.2018 sa bude v Banskej Bystrici konať ďalšie kolo BOU, kde je každý srdečne pozvaný.

Kvalifikácia začína 1.4.2018 a každý atlét musí natočiť svoju kvalifikáciu do 15.4 a registrovať sa TU kde zapíše svoje skóre a vyplní prihlášku.
Do 22.4 bude kvalifikácia vyhodnotená a určí sa počet atlétov, ktorí postúpia na súťaž.
Do 30.4 bude možnosť platby a zároveň tak potvrdiť svoju účasť.

Mailom budeš vyzvaný na zaplatenie poplatku. Do poznámky počas prevodu uvedieš meno/mená atléta/atlétov.


Štartovné je vo výške 27€ktoré bude treba zaslať na č.účtu: 

Číslo účtu: SK4102000000003244110859 
Označenie banky: SUBA
SWIFT kód: SUBASKBX
VUB Banka a.s.
Námestie slobody6311/1 
97401 Banská Bystrica

Kategórie a počet postupujúcich:
30  Sport Woman 
50  Sport Man 
10  Elite Woman 
40  Elite Man 
10  Masters Man (muži nad 35 rokov) 

(organizátor si vyhradzuje právo zmeny počtu atlétov v jednotlivých kategóriách podľa poradia z kvalifikácie)


Kvalifikačné video nájdete TU 

Všetky podrobné info ohľadne váh a štandardov nájdete v popise videa, stačí si to len rozkliknúť.

Štandardy pre jednotlivé cviky v kvalifikácii:

WALL BALL SHOT:
Atlét môže uchopiť medicinbal až po spustení časomiery. Pri spadnutí medicinbalu, resp. prerušeniu série atlét nemôže uchopiť medicinbal ihneď po odraze ("bouncing"). Pre platné opakovanie je dôležité vykonať drep v zmysle štandardov, tzn. horná os bedrového kĺbu pod úrovňou kolenného. Rovnako tak sa musí medicinbal dotknúť a dostať sa nad úroveň terča (resp. jeho väčšia časť). 

KB SNATCH alt:
Kettlebell sa musí vždy dotknúť zeme. KB je potrebné dostať nad vertikálnu os tela, kedy je celé telo atléta v jednej rovine, požadovaná je úplná extenzia v kolennom, bedrovom, ramennom a lakťovom kĺbe.. Nie je povolené si akýmkoľvek spôsobom pomáhať druhou rukou. Pri neplatnom opakovaní je atlét povinný vykonať správne opakovanie tou istou rukou a až následne prejsť na ďalšie opakovanie.

CLEAN & JERK:
Cieľom je dostať vzpieračskú os zo zeme nad hlavu pri úplnej extenzii kolien, bedier a paží. Vzpieračská os sa musí dostať do "front-rack position". Povoleným spôsobom premiestnenia je muscle/power/split/squat clean. Povolený spôsob nadhodu je press, push press, push jerk, split jerk.ikonka mobil
0918 964 525
ikonka domcek
1st CF camp Banská Bystrica
Starohorská 1
ikonka facebook
Copyright © 2018 Base Gym Banská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.
CrossFit je registrovaná ochranná známka. Na našej stránke je značka "CrossFit" použitá na základe zákona o ochranných známkach 506/2009 Z.z., § 14 ods. 1 a to na účely bližšej špecifikácie služby, ktorú ponúkame.

Grafika murgasova.eu
Webdesign ZM Design